Basale smittevernrutiner SI

Her inngår håndvask og hånddesinfeksjon

Klik på http://ek.sihf.no/docs/pub/dok09194.pdf-linket for at åbne materialet.