Velkommen til området for Ambulansetjenesten i

Oslo og Akershus ved OUS HF.

Portalen benyttes til kvalitetssikring av akuttmedisinske kunnskaper og ferdigheter.
Sertifiseringer er en viktig del av dette.

Informasjon om resertifiseringene 2016 finner du her.

Ambulansetjenesten er en av norges største med 47 ambulanser, 500 ansatte og diverse spesialfunksjoner som single-enheter, 2 legebiler, 3 helikoptere, operativ leder og motorsykkel-enhet på sommeren for å nevne noe.

Sertifiseringsordningen

Det anbefales at du ser på denne videoen (8minutter) om hvordan du gjennomfører nett-delen av serifiseringen. Godt investert tid!

Du finner ellers oversikten over dine sertifiseringer og kurs her.

SUPPORT:
Spørsmål om portaltekniske ting (+evt at man ikke får byttet passord...): Lars Didrik 952 51 080