Nyhets- og infotavle

Norsk hjertestansregisters første seks år

Norsk hjertestansregisters første seks år

av Siw Lilly Osmundsen -
Antall svar: 0

Leder av Norsk hjertestansregister Ingvild Tjelmeland har fått publisert en artikkel om registerers oppstart og de første seks årene med drift.  Artikkelen er publisert i BMJ Open med tittelen: Cardiac arrest as a reportable condition: a cohort study of the first 6 years of the Norwegian out-of-hospital cardiac arrest registry.

Registeret inkluderer nå nesten 15 000 hjertestans og danner grunnlag for forskning og forbedringer. At hjertestans er lovpålagt å registrere har vært en viktig nøkkel for å lykkes.